ZWYCIĘZCY TESTU WIEDZY O RODZIE ŁUBIEŃSKICH I CUKROWNI "ŁUBNA"

O terminie wręczenia nagród poinformujemy opiekunów przygotowujących uczniów do testu.
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM ORAZ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TESTU!