Zapraszamy do udziału w osiemnastej edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”

 

Zapraszamy młodzież do udziału w osiemnastej edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”

DO POBRANIA:

 

1. regulamin konkursu recytatorskiego
2. karta zgłoszenia do konkursu recytatorskiego
3. regulamin konkursu piosenki
4. karta zgłoszenia do konkursu piosenki
5. zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych
6. zgoda osoby dorosłej na przetwarzanie danych osobowych

Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej zapraszają do udziału w „XVIII Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego” - poety, pieśniarza, kompozytora – barda „Solidarności”.

W poniedziałek, 12 grudnia 2022 r. w ramach przeglądu organizowanego w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbędą się dwa konkursy:
- konkurs recytatorski – adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu powiatu kazimierskiego
- konkurs piosenki – adresowany do młodzieży szkół podstawowych i średnich z terenu 4 powiatów: kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego i proszowickiego.

Gala wręczenia nagród zwycięzcom oraz Koncert Laureatów odbędzie się we wtorek, 13 grudnia br. podczas kazimierskich obchodów upamiętniających tragiczne wydarzenia Grudnia '81.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie do 15 listopada 2022 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (do pobrania wraz z regulaminem na stronie www.kokkw.pl) na adres: Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 16, 28-Kazimierza Wielka.

Patronat Honorowy i Sponsorzy:
- Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
- Starosta Powiatu Kazimierskiego
- NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski