Zapraszamy do udziału w Teście Wiedzy o Rodzie Łubieńskich i cukrowni "Łubna"

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Kazimierski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej serdecznie zapraszają do udziału w „Teście Wiedzy o Rodzie Łubieńskich i cukrowni „Łubna”, który odbędzie w czwartek, 27 października 2022 roku, o godz. 10.00 w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Test, organizowany w ramach obchodów „Rok 2022 Rokiem Rodu Łubieńskich”, adresowany jest do osób powyżej 12 roku życia i będzie rozgrywany w kategorii indywidualnej, bez podziału na kategorie wiekowe.