Święto Patrona Kazimierzy Wielkiej Świętego Rocha - 16 sierpnia 2022 r.

Święto Patrona Kazimierzy Wielkiej Świętego Rocha - 16 sierpnia 2022 r.