1600 złotych dla WOŚP od pracowników Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej i podległych mu jednostek

1600 złotych dla WOŚP od pracowników Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej i podległych mu jednostek: Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Centrum Pomocy Rodzinie przekazał do puszki wolontariuszki przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz. Serdecznie dziękujemy darczyńcom!