Zapraszamy na siedemnastą edycję "Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego"

Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej zapraszają 7 grudnia 2021 r. do udziału w 17. edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego” - poety, pieśniarza, kompozytora – barda „Solidarności”.
W ramach przeglądu organizowanego w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbędą się dwa konkursy:
- konkurs recytatorski – adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu powiatu kazimierskiego
- konkurs piosenki – adresowany do młodzieży szkół podstawowych i średnich z terenu 4 powiatów: kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego i proszowickiego.
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie do 19 listopada 2021 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na adres: Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 16, 28-Kazimierza Wielka.
Patronat Honorowy i Sponsorzy:
- Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
- Starosta Powiatu Kazimierskiego
- NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej

Do pobrania:

1. regulamin konkursu recytatorskiego
2. karta zgłoszenia do konkursu recytatorskiego
3. regulamin konkursu piosenki
4. karta zgłoszenia do konkursu piosenki

W zależności od wieku uczestnika prosimy w wybranie:
zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych

lub
zgoda osoby dorosłej na przetwarzanie danych osobowych