Podsumowanie zbiórki pieniężnej 29. Finału WOŚP w Kazimierzy Wielkiej

Podsumowanie zbiórki pieniężnej 29. Finału WOŚP w Kazimierzy Wielkiej