Działa już eSkarbonka sztabu WOŚP w Kazimierskim Ośrodku Kultury! Można dokonywać wpłat na rzecz WOŚP.

Link do eSkarbonki sztabu #3681 Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej

https://eskarbonka.wosp.org.pl/f1wem6

Już dziś można wesprzeć cel 29. Finału WOŚP i dokonywać wpłat na rzecz WOŚP do eSkarbonki (wirtualnej puszki sztabu). Wystarczy karta bankowa i kilka kliknięć. Sprawdźcie sami. 

Wybierzcie dowolną kwotę, jaką chcecie wrzucić do eSkarbonki i sposób płatności. Można pozostać anonimowym darczyńcą lub utrwalić swe imię lub nazwisko. 

Prosimy, udostępniajcie i polecajcie znajomym…

#wosp2021    #kazimierskiosrodekkultury     #wospkazimierzawielka