13 grudnia br. zapraszamy na „Wspomnienia z Przeglądów Twórczości Jacka Kaczmarskiego”

W niedzielę, 13 grudnia br. zapraszamy na „Wspomnienia z Przeglądów Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, przygotowane przez Kazimierski Ośrodek Kultury.

www.facebook.com/KOKkazimierzawielka