Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i   historycznego obszaru Nadwiślańskiej  Grupy  Działania  „E.O.CENOMA” zwanego dalej konkursem, jest Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”.

REGULAMIN konkursu i wymagane załączniki:
1. Formularz zgłoszenia
2. Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR
3. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
na stronie organizatora www.cenoma.pl