Kazimierski Ośrodek Kultury z dniem 6 czerwca br. wznawia swoją działalność statutową.

W związku z wdrażaniem czwartego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 w Polsce, informujemy, że z dniem 6 czerwca 2020 roku, Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej wznawia swoją działalność statutową.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników, przedstawiamy w formie regulaminu zasady przebywania w Kazimierskim Ośrodku Kultury i korzystania z pomieszczeń ośrodka, które są dostosowane do obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie prowadzenia bieżącej działalności instytucji w trakcie trwania epidemii.

Do pobrania:

Regulamin funkcjonowania KOK w czasie epidemii COVID-19 w Polsce