Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na "I Turniej FIFA20" w Kazimierskim Ośrodku Kultury