Zapraszamy młodzież do udziału w jubileuszowej edycji "Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego"

Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej zaprasza uczniów do wzięcia udziału w jubileuszowej, piętnastej edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, organizowanego przez nasz ośrodek oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
W ramach przeglądu, propagującym zarówno twórczość poetycką jak i muzyczną barda „Solidarności”, odbędą się dwa konkursy. Uczniów szkół z terenu powiatu kazimierskiego zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim we wtorek, 4 grudnia 2018 roku, o godz. 9.00.

W sobotę, 8 grudnia br. do konkursu piosenki zapraszamy młodzież z terenu powiatu kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego i proszowickiego. O godz. 11.00 - przesłuchania konkursowe uczestników przed komisją konkursową i publicznością
Wręczenie nagród zwycięzcom obu konkursów: recytatorskiego i piosenki, będzie miało miejsce o godz. 16.00 podczas uroczystej gali w Kazimierskim Ośrodku Kultury, poprzedzającej koncert laureatów przeglądu, który uświetni kazimierskie obchody, upamiętniające tragiczne wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie do 15 listopada 2018 roku na adres organizatora czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia.

Do pobrania regulaminy konkursów i karty zgłoszeń do „XV Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”:

1. Regulamin konkursu recytatorskiego

1a. Karta zgłoszenia do konkursu recytatorskiego

2. Regulamin konkursu piosenki

2a. Karta zgłoszenia do konkursu piosenki