Zapraszamy dzieci na "Kostiumowy Bal Karnawałowy"

W sobotę, 28 stycznia 2017 r. od godz. 15.00 zapraszamy dzieci na "Kostiumowy Bal Karnawałowy" do hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki w Kazimierzy Wielkiej.