Damian Czajka z Kazimierzy Wielkiej - nasz człowiek na Antarktyce

Damian Czajka z Kazimierzy Wielkiej - nasz człowiek na Antarktyce