XXVI Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Słowa i Mały Konkurs Recytatorski - Starachowice 2016

Starachowickie Centrum Kultury, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach oraz Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszają do udziału w XXVI Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Słowa i Małym Konkursie Recytatorskm.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.sck.org.pl