Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz trzynasty zagra w Kazimierzy