Zapraszamy młodzież do udziału w "XII Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego"

Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w „XII Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego”.

W ramach przeglądu odbędą się dwa konkursy:

W środę, 9 grudnia br. do konkursu recytatorskiego zapraszamy młodzież ze szkół z terenu powiatu kazimierskiego. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch utworówpoetyckich Jacka Kaczmarskiego lub jeden jego autorstwa oraz drugi, tematycznie związany z okresem stanu wojennego w Polsce - dowolnego autora.

W sobotę, 12 grudnia br. do konkursu piosenki zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z trzech ponidziańskich powiatów: kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego oraz proszowickiego w woj. małopolskim. Ze względów organizacyjnych liczba uczestników w konkursie piosenki jest ograniczona. O udziale w przesłuchaniach konkursowych, podczas których wykonawcy powinni zaprezentować po jednej piosence z repertuaru Jacka Kaczmarskiego lub jego autorstwa, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zwycięzcy obu kategorii wystąpią w sali widowiskowej KOK w sobotę, 12 grudnia br. na koncercie laureatów podczas kazimierskich obchodów 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Szczegółowe warunki udziału w przeglądzie zawarte są w regulaminach, które można pobrać wraz z kartą zgłoszenia w Kazimierskim Ośrodku Kultury lub z naszej strony internetowej, które zamieszczone są nad plakatem.

Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać do dnia 16 listopada 2015 roku na adres:

Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka

Partnerem projektu jest NSZZ ”Solidarność” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Patronat honorowy nad „XII Przeglądem Twórczości Jacka Kaczmarskiego” objęli:

Starosta Powiatu Kazimierskiego,

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski

Do pobrania regulaminy i karty zgłoszeń do "XII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego"

Regulamin konkursu piosenki
Karta zgłoszenia do konkursu piosenki
Regulamin konkursu recytatorskiego
Karta zgłoszenia do konkursu recytatorskiego