Protokół z otwarcia konkursu ofert o najkorzystniejszą cenę na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomiczno-handlowej podczas imprezy plenerowej "Powitanie lata" w dniu 21.06.2015 r.,

Kazimierski Ośrodek Kultury informuje, że komisja nie wybrała żadnej oferty o najkorzystniejszą cenę na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomiczno-handlowej podczas imprezy plenerowej "Powitanie lata" w dniu 21.06.2015 r., ponieważ nie spełniały wymogów konkursu ofert.

Do pobrania:

Protokół z otwarcia konkursu ofert