Zapraszamy na pokonkursową wystawę pt. "Tradycyjna palma wielkanocna"