Zapraszamy na koncert laureatów XI Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Zapraszamy w sobotę, 13 grudnia 2014 r. o godz. 16.00

na koncert laureatów jedenastej edycji Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego,

organizowanego w ramach kazimierskich obchodów 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

 W programie:

- Wystąpienia okolicznościowe

- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom przeglądu

- Koncert laureatów przeglądu w konkursie piosenki i recytacji

 

Ideą kazimierskiego Przeglądu jest:

1. Propagowanie i upowszechnianie twórczości Jacka Kaczmarskiego.

2. Upamiętnienie wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku oraz pogłębianie wiedzy historycznej młodzieży.

3. Pogłębianie edukacji kulturalnej w zakresie muzyki, wokalistyki i recytacji.

 

W Przeglądzie, poświęconemu legendarnemu poecie, pieśniarzowi i bardowi „Solidarności”, uczestnicy rywalizować będą

w dwóch kategoriach: recytacji i piosenki.

W przesłuchaniach konkursowych przed jury i publicznością zaprezentuje się młodzież szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych.

W środę, 10 grudnia od godz. 10.00 do 12.00 w konkursie recytatorskim utwory poetyckie deklamować będzie

26 uczniów, którzy reprezentować będą szkoły z terenu powiatu kazimierskiego:

Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie

Zespół Szkół w Opatowcu

Gimnazjum w Cieszkowach

Publiczne Gimnazjum w Skalbmierzu

Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Niepubliczne Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

W sobotę, 13 grudnia od godz. 11.00 do 13.00 w konkursie piosenki wystąpi 17 solistów,

duet wokalny i zespół wokalno-instrumentalny.

Piosenkarze reprezentować będą placówki z terenu powiatu kazimierskiego:

Kazimierski Ośrodek Kultury

Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie

Gimnazjum w Cieszkowach

Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej

Niepubliczne Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

oraz szkoły z powiatu buskiego:

Samorządowe Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach

Gimnazjum w Jarosławicach

Zespół Szkół w Nowym Korczynie