Zapraszamy do udziału w XI Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego

10 grudnia 2014 r. - konkurs recytatorski adresowany do młodzieży szkolnej z terenu powiatu kazimierskiego

13 grudnia 2014 r. - konkurs piosenki adresowany do uczniów szkół z powiatu kazimierskiego, buskiego,              pińczowskiego i proszowickiego.

Regulaminy konkursów i karty zgłoszeń prosimy nadesłać do 21 listopada br.